OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. Općenito

Ovi opći uvjeti sastavljeni su u skladu s propisima iz područja zaštite potrošača, osobnih podataka i elektroničkih komunikacija, na temelju preporuka Gospodarske komore Slovenije i međunarodnih kodeksa za mrežno i elektroničko poslovanje.

Mrežnom trgovinom Perles Spare Parts (u daljnjem tekstu: »mrežna trgovina«) upravlja društvo ATech d.o.o., Bač pri Materiji 30, 6242 Materija, matični broj: 5433282000, koja je ujedno pružatelj usluga elektroničkog poslovanja (u daljnjem tekstu: »Perles«).

Ovim općim uvjetima poslovanja definira se djelovanje mrežne trgovine, prava i dužnosti posjetitelja mrežne stranice i korisnika mrežne trgovine te poslovni odnos između društva Perles i korisnika kao kupaca proizvoda iz ponude mrežne trgovine.

2. Korisnici 

Posjetitelj može obaviti kupnju preko interneta kao gost, tj. bez registracije računa, ili kao registrirani korisnik, tj. registracijom računa (zajedno u daljnjem tekstu: »korisnik«). 

Registracijom u mrežnu trgovinu korisnik dobiva korisničko ime koje je istovjetno adresi njegove elektroničke pošte te korisničku zaporku koju korisnik sam određuje. Korisničko ime i zaporka korisnika nedvosmisleno se određuju i povezuju s unesenim podatcima. Registracija računa, između ostalog, omogućuje korisniku brže izvršenje narudžbe, uvid u prethodne narudžbe, stanje narudžbi, ostvarenje komercijalnih popusta itd.

Korisnik može biti fizička ili pravna osoba, neovisno o njegovu pravnom ili statusnom obliku (uključujući potrošače). Za potrebe ovih općih uvjeta potrošač je svaka fizička osoba koja artikl iz mrežne trgovine stekne, tj. namjerava steći u svrhe izvan svoje profesionalne ili dohodovne djelatnosti. Ako je tako utvrđeno ovim općim uvjetima, pojedinačne odredbe ovih općih uvjeta isključivo se primjenjuju na korisnike.

3. Raspoloživost informacija

Perles se obvezuje da će korisniku uvijek omogućiti pristup:

- podatcima o identitetu društva Perles (ponajprije tvrtka, sjedište i matični broj društva);

- podatcima za kontakt koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju s društvom Perles (adresa e-pošte, telefon itd.);

- informacijama o važnim svojstvima proizvoda, tj. usluga iz ponude mrežne trgovine, uključujući postprodajne usluge i jamstva;

- informacijama o raspoloživosti proizvoda, tj. usluga iz ponude mrežne trgovine;

- načinu i uvjetima dostave proizvoda, tj. pružanju usluga, ponajprije mjesto i rok dostave;

- informacijama o načinu plaćanja;

- podatcima o vremenskoj primjeni ponude mrežne trgovine;

- informacijama o roku unutar kojega je moguće otkazati ugovor i uvjete otkazivanja;

- informacijama o mogućnosti povrata proizvoda i o tome hoće li i koliko navedeni povrat stajati korisnika;

- informacijama o postupku podnošenja prigovora te podatcima o osobi za kontakt korisnika društva Perles.

4. Ponuda proizvoda i rok isporuke 

Ponuda proizvoda u mrežnoj trgovini često se i brzo mijenja zbog prirode poslovanja preko interneta.

Artikli s oznakom »Kupi« su na zalihama. Rok njihove isporuke iznosi 2 radna dana za dostavne adrese u Sloveniji, osim ako dostavna služba artikle ne dostavlja kasnije na pojedinačne dostavne adrese. Za ostale proizvode koji se dostavljaju u Sloveniji primjenjuje se rok isporuke koji je naveden uz proizvod u mrežnoj trgovini. Svi proizvodi iz mrežne trgovine isporučivi su unutar razumnog roka.

Artikli s oznakom »Pošalji upit« nisu na zalihama. Korisnik može provjeriti raspoloživost navedenih artikala s pomoću mrežnog obrasca. Društvo Perles nastojat će odgovoriti na upit korisnika u najkraćem mogućem roku.

Artikli s oznakom »Akcija« raspoloživi su po sniženoj cijeni, ali njihove zalihe mogu biti ograničene. Društvo Perles s navedenom oznakom označuje npr. proizvode na rasprodaji, proizvode s oštećenom ambalažom ili kozmetičkim oštećenjima, vremenski ograničenu prodaju proizvoda po povoljnim uvjetima itd. Ako snižena cijena proizvoda proizlazi iz drukčijih svojstava proizvoda (npr. oštećena ambalaža), društvo Perles nužno je to navesti u opisu proizvoda.

5. Načini plaćanja

Društvo Perles korisniku omogućuje sljedeće načine plaćanja kupljenih proizvoda iz mrežne trgovine:

Plaćanje predračunom: Podatke o plaćanju poslat ćemo vam e-poštom. Ako želite račun na tvrtku, molimo vas da u napomenama upišete točnu adresu tvrtke i matični broj te navedete jeste li porezni obveznik. Naručene proizvode poslat ćemo vam nakon plaćanja predračunom.

Plaćanje preko servisa PayPal: U ovom ćemo vam slučaju obračunati troškove transakcije, ovisno o visini iznosa za plaćanje navedenoj u narudžbi. 

Bankart – kartično poslovanje: Funkcionalnosti Bankart (3D Secure System) načina plaćanja. U slučaju odabira ovog načina plaćanja korisnik će nakon uspješno obavljene kupnje biti preusmjeren na mrežnu stranicu društva Bankart gdje može sigurno unijeti podatke o svojoj kreditnoj kartici. Nakon unošenja podataka o kartici, tj. nakon izvršenog plaćanja, korisnik će ponovno biti preusmjeren na mrežnu trgovinu gdje će biti prikazana obavijest o statusu transakcije (uspješno ili pogreška).

Prema ugovoru: Primjenjuje se na korisnike s kojima je društvo Perles sklopilo ugovor koji korisnicima omogućuje odgođeno plaćanje.

6. Cijene

Navedena cijena primjenjuje se na sve korisnike mrežne trgovine. Sve se cijene isključivo primjenjuju na narudžbe proizvoda preko mrežne trgovine. Sve su cijene u mrežnoj trgovini navedene u eurima i sadrže PDV, osim ako je izričito navedeno drukčije.

Registrirani korisnici koji nisu u svojstvu potrošača i koji na temelju posebnog dogovora s društvom Perles ostvaruju pravo na komercijalne popuste imaju pravo na navedene cijene snižene za dogovoreni komercijalni popust. 

Sve cijene navedene u mrežnoj trgovini cijene su proizvoda i ne uključuju moguće troškove dostave ili troškove odabranog načina plaćanja.

Sve se cijene primjenjuju u trenutku slanja narudžbe i ne uključuju unaprijed utvrđene valjanosti.

Unatoč tomu što društvo Perles poduzima krajnje napore da osigura najažurnije i točne podatke, moguće je da podatci o cijeni budu netočni. U tom slučaju i u slučaju izmjene cijene proizvoda tijekom trajanja obrade narudžbe društvo Perles u tom će dijelu omogućiti korisniku da otkaže ugovor, tj. predložiti rješenje na obostranu korist i zadovoljstvo.

7. Postupak kupnje

7.1. Do slanja narudžbe

U postupku slanja narudžbe korisnik na raspolaganju ima sljedeće mogućnosti:

- prijava u mrežnu trgovinu preko adrese e-pošte ili korisničke zaporke, ako je korisnik prethodno napravio korisnički račun;

- pretraživanje pojedinačnih proizvoda u ponudi proizvoda u mrežnoj trgovini;

- odabir proizvoda za kupnju;

- dodavanje/uklanjanje odabranog proizvoda za kupnju u košaricu;

- određivanje količine proizvoda za kupnju u košarici;

- pregled cijene odabranog proizvoda u odabranoj količini, uključujući obračunati porez, ako se obračunava;

- odabir načina dostave proizvoda;

- odabir načina plaćanja;

- pregled narudžbe odabranim načinom dostave proizvoda i obračunatim troškovima dostave i načina plaćanja, ako se obračunavaju;

- unos koda za popust;

- unos dodatnih uputa, tj. napomena uz narudžbu;

- potvrda i slanje narudžbe.

7.2. Zaprimanje narudžbe

Nakon slanja narudžbe korisnik će od društva Perlesa dobiti poruku e-pošte kojom ga obavješćuje je narudžba zaprimljena. Korisnik ima mogućnost otkazati narudžbu bez posljedica u roku od jednog sata od zaprimanja narudžbe. Osim mogućnosti otkazivanja cjelokupne narudžbe, korisnik ne smije mijenjati sadržaj narudžbe nakon što je pošalje.

Korisniku su u njegovu registriranom računu u mrežnoj trgovini uvijek dostupni podatci o statusu i sadržaju pojedinačne narudžbe.

7.3. Potvrda narudžbe

Ako korisnik ne otkaže narudžbu, nastavit će se s njezinom obradom. Društvo Perles dužno je pregledati narudžbu nakon njezina zaprimanja, provjeriti isporučivost naručenih proizvoda i potvrditi narudžbu, tj. odbiti je s razlogom. Društvo Perles može telefonom kontaktirati s korisnikom radi provjere podataka ili osiguranja točne isporuke. 

Nakon potvrde narudžbe društvo Perles dužno je e-poštom obavijestiti korisnika o predviđenom roku isporuke.

Nakon što društvo Perles potvrdi narudžbe, sklapa se ugovor o narudžbi proizvoda između korisnika i društva Perles. 

Društvo Perles dužno je korisniku koji kupi proizvod iz mrežne trgovine izdati račun u pisanom obliku u kojemu su raščlanjeni troškovi i obrazložena prava na otkazivanje kupnje povratom kupljenog proizvoda, ako je to potrebno i moguće. Kupoprodajni ugovor pohranjen je na poslužitelju društva Perles u obliku kupovne narudžbe koja je korisniku dostupna u svakom trenutku na njegovu korisničkom profilu. Kupoprodajni ugovor sklopljen je na slovenskom jeziku.

7.4. Otpremljena roba

Društvo Perles dužno je unutar dogovorenog roka pripremiti naručene proizvode, poslati ih i o tome obavijestiti korisnika preko e-pošte. Društvo Perles dužno je porukom e-pošte obavijestiti korisnika o mogućnosti povrata proizvoda te u njoj navesti podatke za kontakt u slučaju žalbe ili zakašnjele dostave.

8. Pravo na otkazivanje ugovora

Prema ovom članku pravo na otkazivanje ugovora bez navođenja razloga ostvaruju isključivo korisnici u svojstvu potrošača. Prema ovom članku korisnici koji nisu u svojstvu potrošača (npr. pravne osobe, samostalni poduzetnici itd.) nemaju mogućnost otkazivanja ugovora bez navođenja razloga, ali imaju sva prava koja se odnose na vraćanje proizvoda i naknadu po uvjetima jamstva, tj. u slučaju stvarnih nedostataka proizvoda.

Korisnik ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja naručenih proizvoda obavijestiti društvo Perles o otkazivanju ugovora Perlesu slanjem poruke e-pošte na adresu info@perles.com, pri čemu nije dužan navesti razlog svoje odluke. Vraćanjem proizvoda društvu Perlesu unutar roka za otkazivanje ugovora o prodaji društvo Perles smatrat će se obaviještenim o otkazivanju.

Proizvode treba vratiti društvu Perles najkasnije u roku od 30 dana od slanja narudžbe o otkazivanju ugovora. Proizvode treba vratiti društvu Perlesu neoštećene, u originalnoj ambalaži i u neizmijenjenoj količini, osim ako su proizvodi uništeni, pokvareni, izgubljeni ili se njihova količina umanjila, a da to nije krivnja korisnika. Korisnik se ne smije nesmetano koristiti proizvodom prije otkazivanja ugovora. Korisnik smije pogledati i isprobati artikl unutar opsega predviđenog za utvrđivanje stvarnog stanja. Potrošač odgovara za umanjenje vrijednosti robe ako je ono posljedica postupanja koje nije prijeko potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcionalnosti proizvoda.

Jedini trošak koji je na teret korisnika zbog otkazivanja ugovora odnosi se na povrat proizvoda društvu Perles prema cjeniku dostavljačke službe koju odabere korisnik.

 Otkazivanje ugovora nije moguće za proizvode:

– koji su izrađeni po specifikacijama korisnika i prilagođeni njegovim osobnim potrebama;

– koji, po svojim značajkama, ne mogu biti vraćeni ili su podložni kvarenju ili imaju kratki rok trajanja;

– zapečaćene audio- ili videozapise i računalne programe ako je korisnik otvorio zaštitni pečat nakon isporuke;

– koji su zapečaćeni i ne mogu biti vraćeni zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga ako je korisnik otvorio pečat nakon isporuke;

– koji su, po svojim značajkama, međusobno pomiješani s drugim predmetima;

– digitalni sadržaji koji se ne dostavljaju na opipljivom nosaču podataka, ako se pružanje proizvoda započelo na temelju izričite prethodne suglasnosti korisnika i njegove privole.

Korisnik je dužan u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od zaprimanja obavijesti o otkazivanju, društvu Perles povratiti iznos troška vraćanja proizvoda, tj. korišteni poklon-bon, dok se potencijalno korišteni promotivni kodovi i ostali popusti ne nadoknađuju korisniku u novčanom obliku. Društvo Perles povratit će plaćeni iznos uplatom na transakcijski račun korisnika. Društvo Perles vratit će poklon-bon korisniku u obliku knjižnog odobrenja.

9. Jamstvo

Proizvodi imaju jamstvo ako je tako navedeno na računu ili na jamstvenom listu. Jamstvo se primjenjuje u slučaju pridržavanja uputa i uvjeta navedenih u jamstvenom listu te pri predočenju računa. Jamstveni rok naveden je na jamstvenom listu ili na računu.

Informacija o jamstvu navedena je pri predstavljanju proizvoda u mrežnoj trgovini. Ako u mrežnoj trgovini nije navedena informacija o jamstvu, onda proizvod nema jamstvo ili podatak u tom trenutku nije poznat.

10. Stvarni nedostatci

Korisnik može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz stvarnog nedostatka ako o tome obavijesti društvo Perle pisanim putem. Korisnik koji je u svojstvu potrošača dužan je to učiniti u roku od dva mjeseca od otkrivanja nedostatka, dok korisnik koji nije u svojstvu potrošača isto mora učiniti u roku od osam dana od otkrivanja nedostatka, odnosno odmah nakon otkrivanja nedostatka u slučaju trgovačkih ugovora. Korisnik u obavijesti o nedostatku mora detaljno opisati nedostatak i omogućiti društvu Perlesu da pregleda proizvod.

Društvo Perles ne odgovara korisniku koji je u svojstvu potrošača za stvarne nedostatke robe koji postanu vidljivi nakon dvije godine od isporuke proizvoda, dok korisniku koji nije u svojstvu potrošača ne odgovara za nedostatke koji postanu vidljivi nakon šest mjeseci od isporuke proizvoda. Smatra se da je nedostatak proizvoda postojao u vrijeme isporuke ako se pojavi u roku od šest mjeseci od isporuke.

Korisnik koji na pravilan način obavijesti društvo Perles o nedostatku ima pravo od društva Perles zahtijevati:

– uklanjanje nedostatka proizvoda ili povrat dijela plaćenog iznosa razmjerno nedostatku; ili

– zamijeniti proizvod s nedostatkom novim besprijekornim proizvodom; ili

– vratiti plaćeni iznos.

Stvarnim nedostatkom smatra se:

– proizvod koji nema svojstva potrebna za njegovu uobičajenu namjenu ili promet;

– proizvod koji nema svojstva potrebna za posebnu namjenu koja je razlog kupnje korisnika, a koja je društvu Perles poznata ili bi mu trebala biti poznata;

– proizvod koji nema svojstva i značajke koji su bili izričito ili prešutno dogovoreni ili propisani;

– proizvod koji je društvo Perles isporučilo, a koji nije podudaran s uzorkom ili modelom, osim ako uzorak ili model nisu bili prikazani samo u informativne svrhe.

Prikladnost proizvoda utvrđuje se s pomoću drugoga, besprijekornog proizvoda iste vrste, kao i preko izjava društva Perlesa, tj. navoda na samom proizvodu.

11. Dostava

Društvo Perles dužno je naručene proizvode dostaviti korisniku unutar dogovorenog roka. Dostavu obavlja jedna od dostavljačkih službi – ugovornih partnera društva Perles navedenih u postupku slanja narudžbe. 

Ako dostavljačka služba dostavi proizvode, korisnik je dužan platiti troškove dostave koji će biti prikazani nakon izvršenja narudžbe, osim ako korisnik ima pravo na besplatnu dostavu.

12. Sigurnost

Društvo Perles primjenjuje odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka i plaćanja. Društvo Perles u tu se svrhu koristi SSl certifikatom od 128 bitova koji je izdala za to ovlaštena organizacija.

Sigurnost autorizacija i transakcija preko kreditnih kartica osigurava NovaKBM banka, ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor. Autorizacije kreditnih kartica obavljaju se u realnom vremenu trenutačnom provjerom podataka kod banaka, tj. drugih pružatelja sredstava plaćanja. Podatci o karticama ne pohranjuju se na poslužitelju društva Perlesa.

Za sigurnost odgovora i sam korisnik osiguranjem sigurnosti svojeg korisničkog imena i zaporke te odgovarajuće programske i antivirusne zaštite svojeg uređaja.

13. Politika privatnosti

Društvo Perles obvezuje se trajno zaštititi sve osobne podatke korisnika u skladu s propisima iz područja zaštite osobnih podataka (GDPR, ZVOP-1 itd.).

Sastavni je dio ovih općih uvjeta poslovanja i politika privatnosti koja je dostupna na sljedećoj adresi www.perles.com. Korisnik je dužan dostaviti svoje osobne podatke društvu Perles u odgovarajućem i istinitom obliku te je dužan obavijestiti društvo Perles o izmjeni vlastitih podataka. Zaprimanjem ovih općih uvjeta poslovanja korisnik potvrđuje točnost osobnih podataka koje je dostavio društvu Perles.

14. Odgovornost

Društvo Perles dužno je učiniti sve u svojoj moći da osigura ažurnost i točnost podataka objavljenih u mrežnoj trgovini, iako se svojstva proizvoda, rok isporuke ili cijena mogu izmijeniti toliko brzo da društvo ne može pravodobno ispraviti podatke objavljene u mrežnoj trgovini. U tom slučaju društvo Perles dužno je obavijestiti korisnika o izmjenama i omogućiti mu otkazivanje narudžbe ili izmjenu narudžbe.

Društvo Perles smije otkazati ugovor ako utvrdi očiti nedostatak. Očitim nedostatkom smatra se nedostatak važnih značajki artikla i sve pogreške koje se u trgovini ili prema namjeni stranaka uobičajeno smatraju presudnima te zbog kojih društvo Perles ne bi potvrdilo, tj. sklopilo ugovor da je znalo za njih. To uključuje i očite nepravilnosti u cijenama.

Iako društvo Perles nastoji osigurati točne fotografije proizvoda u mrežnoj trgovini, one su simbolične i ne jamče točan prikaz svojstava proizvoda.

Od trenutka predaje pošiljke s naručenim proizvoda dostavljačkoj službi društvo Perles više ne odgovara za slučajni gubitak, uništenje ili oštećenje pošiljke, kao ni za izostanak sadržaja u pošiljci ili znakove otvaranja pošiljke. U navedenim slučajevima korisnik mora pokrenuti postupak reklamacije pri dostavljačkoj službi. U slučaju oštećenja pošiljke to će učiniti tako da pošiljku dostavi dostavljačkoj službi u istom stanju u kojem ga je zaprimio, bez ikakvih dodavanja ili uklanjanja, i ispuni zapisnik o reklamaciji. Društvo Perles zajedno će s dostavljačkom službom osigurati rješavanje reklamacije u najkraćemu mogućem roku.

15. Žalbe, sporovi i primjena prava

Društvo Perles uspostavilo je učinkovit sustav obrada žalbi. U slučaju poteškoća korisnik može potražiti pomoć pozivom na tel. br.: +386 8 2008 800. Korisnik može dostaviti žalbu na adresu e-pošte info@perles.com. Postupak obrada žalbi je povjerljiv.

Društvo Perles dužno je u roku od pet radnih dana od zaprimanja žalbe potvrditi njezino zaprimanje i obavijestiti korisnika o predviđenom vremenu obrade kao i o tijeku postupka tijekom njegova trajanja. Društvo Perles nastojat će učiniti sve u svojoj moći da omogući sporazumno rješenje mogućih sporova. Ako se sporovi ne riješe sporazumno, za rješavanje svih sporova između društva Perles i korisnika isključivo je nadležan stvarni mjesni nadležni sud u Ljubljani.

Za ove opće uvjete poslovanja i za sve sporove između društva Perles i korisnika vrijedi i primjenjuje se slovensko pravo, pri čemu se ne primjenjuju pravila međunarodnoga privatnog prava koja bi određivala primjenu bilo kojega drugog prava. 

Za sve odnose te za prava i obveze koji nisu uređeni ovim općim uvjetima poslovanja smisleno se primjenjuju poglavito odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektroničkom poslovanju na tržištu, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.

U skladu sa zakonskim normativima društvo Perles ne priznaje nadležnost nijednog rješavatelja izvansudskih potrošačkih sporova koje bi korisnik koji je u svojstvu potrošača mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

16. Izmjene općih uvjeta 

U slučaju izmjene propisa koji uređuju poslovanje mrežnih trgovina, zaštitu podataka i ostala područja koja se odnose na poslovanje mrežne trgovine i u slučaju izmjene vlastite poslovne politike društvo Perles izmjenjuje i/ili dopunjava ove opće uvjete, o čemu je svaki put dužan prikladno obavijestiti korisnike u što se posebice ubraja obavješćivanje preko mrežne trgovine. Sve izmjene i/ili dopune ovih općih uvjeta stupaju na snagu i primjenjuju se u roku od osam dana od objave izmjena i/ili dopuna, osim ako je određenom izmjenom i/ili dopunom produljen rok. Ako je izmjena i/ili dopuna ovih općih uvjeta nužna radi sukladnosti s propisima, navedene izmjene i/ili dopune mogu iznimno stupiti na snagu i primjenjivati se u kraćem roku.

Korisnik koji se ne slaže s izmjenama i/ili dopunama ovih općih uvjeta poslovanja dužan je u roku od osam dana od objave obavijesti o izmjeni i/ili dopuni ovih općih uvjeta poslovanja otkazati svoju registraciju, inače će se nakon isteka ovog roka smatrati da korisnik prihvaća izmjene i/ili dopune ovih općih uvjeta. Korisnik je dužan obavijestiti društvo Perles o otkazivanju registraciju pisanom izjavom.

 

 

1

 

 

© PERLES Power Tools. Online store by Shopamine. Postavke kolačićaMoji podaci

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the PERLES Power Tools website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

×
Upravljanje kolačićima na web stranici PERLES Power Tools
Obavezni kolačići

su kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. Ovi su kolačići također potrebni kako bi vam u tvrtki mogli ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije. Nismo obvezni dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.